Privaatsuse küpsiste tabel

Küpsis Allikas Kirjeldus Aegumisaeg Esimese osalise küpsis / võõrküpsis Küpsise domeen Rühm Link poliitikale või muu teabeallikas
 
_hjClosedSurveyInvites HotJar Hotjari küpsis, mis paigaldatakse ühel korral, kui külastaja suhtleb välist linki sisaldava küsitluskutse mooduliga. Selle abil tagatakse, et sama kutset ei näidata uuesti, kui seda on juba näidatud. 365 päeva Esimese osalise küpsis   Analüütika https://www.hotr.com/legal/policies/privacy/
https://help.hotr.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotr-Cookies
 
_hjDonePolls HotJar Hotjari küpsis, mis paigaldatakse ühel korral, kui külastaja lõpetab veebisaidi küsitlusvidina abil küsitlusele vastamise. Selle abil tagatakse, et sama küsitlust ei näidata uuesti, kui sellele on juba vastatud. 365 päeva Esimese osalise küpsis   Analüütika https://www.hotr.com/legal/policies/privacy/
https://help.hotr.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotr-Cookies
 
_hjMinimizedPolls HotJar Hotjari küpsis, mis paigaldatakse ühel korral, kui külastaja minimeerib veebisaidi küsitlusvidina. Selle abil tagatakse, et vidin püsib minimeerituna, kui külastaja veebisaidil ringi liigub. 365 päeva Esimese osalise küpsis   Analüütika https://www.hotr.com/legal/policies/privacy/
https://help.hotr.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotr-Cookies
 
_hjShownFeedbackMessage HotJar Hotjari küpsis, mis paigaldatakse, kui külastaja minimeerib või täidab saabuja tagasiside. Seda tehakse, et saabuja tagasiside laaditaks kohe minimeerituna, kui külastaja liigub muule lehele, mis on seatud seda näitama. 365 päeva Esimese osalise küpsis   Analüütika https://www.hotr.com/legal/policies/privacy/
https://help.hotr.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotr-Cookies
 
_hjid HotJar Hotjari küpsis, mis paigaldatakse, kui külastaja saabub esimest korda Hotjari skriptiga lehele. Selle abil säilitatakse Hotjari kasutajatunnust, mis on brauseris selle veebisaidi jaoks kordumatu. See tagab, et sama veebisaidi järgmistel külastustel omistatakse käitumine samale kasutajatunnusele. 365 päeva Esimese osalise küpsis   Analüütika https://www.hotr.com/legal/policies/privacy/
https://help.hotr.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotr-Cookies
 
_hjRecordingLastActivity HotJar See peaks paiknema seansi salvestusruumis (erinevalt küpsistest). Seda uuendatakse, kui algab külastaja tegevuse salvestamine ja kui andmeid saadetakse WebSocketi protokolli kaudu (külastaja sooritab toimingu, mille Hotjar salvestab). Seansiküpsis Esimese osalise küpsis   Analüütika https://www.hotr.com/legal/policies/privacy/
https://help.hotr.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotr-Cookies
 
_hjTLDTest HotJar Kui Hotjari skript täidetakse, püüame välja selgitada kõige üldisema küpsisetee, mida tuleks lehe hostinime asemel kasutada. Seda tehakse selleks, et alamdomeenid saaksid kasutada ühiseid küpsiseid (kui see on asjakohane). Selle tuvastamiseks proovime salvestada küpsist _hjTLDTest erinevate URL-i alamstringide alternatiivide korral seni, kuni see ebaõnnestub. Pärast seda kontrolli küpsis eemaldatakse. Seansiküpsis Esimese osalise küpsis   Analüütika https://www.hotr.com/legal/policies/privacy/
https://help.hotr.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotr-Cookies
 
_hjUserAttributesHash HotJar Hotjar Identify API kaudu saadetud kasutajaatribuudid salvestatakse seansi ajaks vahemällu, et teada saada, millal atribuut on muutunud ja vajab uuendamist. Seansiküpsis Esimese osalise küpsis   Analüütika https://www.hotr.com/legal/policies/privacy/
https://help.hotr.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotr-Cookies
 
_hjCachedUserAttributes HotJar See küpsis salvestab kasutajaatribuudid, mis saadetakse Hotjar Identify API kaudu, alati kui kasutajat ei ole valimis. Need atribuudid salvestatakse ainult siis, kui kasutaja suhtleb Hotjari tagasisidetööriistaga. Seansiküpsis First-Party   Analüütika https://www.hotr.com/legal/policies/privacy/
https://help.hotr.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotr-Cookies
 
_hjLocalStorageTest HotJar Selle küpsise abil kontrollitakse, kas Hotjari jälgimisskript saab kasutada kohalikku salvestusruumi. Kui see on võimalik, seatakse küpsise väärtuseks 1. Küpsises _hjLocalStorageTest salvestatud andmetel ei ole aegumisaega, kuid need kustutatakse peaaegu kohe pärast loomist. Alla 100 ms Esimese osalise küpsis   Analüütika https://www.hotr.com/legal/policies/privacy/
https://help.hotr.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotr-Cookies
 
_hjIncludedInPageviewSample HotJar See küpsis annab Hotjarile teada, kas külastaja on kaasatud veebisaidi igapäevase lehevaatamislimiidiga määratud andmevalimisse. 30 minutit Esimese osalise küpsis   Analüütika https://www.hotr.com/legal/policies/privacy/
https://help.hotr.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotr-Cookies
 
_hjIncludedInSessionSample HotJar See küpsis annab Hotjarile teada, kas külastaja on kaasatud veebisaidi igapäevase seansilimiidiga määratud andmevalimisse. 30 minutit Esimese osalise küpsis   Analüütika https://www.hotr.com/legal/policies/privacy/
https://help.hotr.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotr-Cookies
 
_hbsoluteSessionInProgress HotJar Selle küpsise abil tuvastatakse kasutaja esimene lehevaatamisseanss. See on lipp „tõene/väär“, mille seab küpsis. 30 minutit Esimese osalise küpsis   Analüütika https://www.hotr.com/legal/policies/privacy/
https://help.hotr.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotr-Cookies
 
_hjFirstSeen HotJar See paigaldatakse kasutaja esimese seansi tuvastamiseks. See säilitab väärtuse „tõene“/„väär“, mis näitab, kas tegu oli esimese korraga, mil Hotjar seda kasutajat näeb. Seda kasutatakse registreerimisfiltrites uute kasutajaseansside tuvastamiseks. Seansiküpsis Esimese osalise küpsis   Analüütika https://www.hotr.com/legal/policies/privacy/
https://help.hotr.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotr-Cookies
 
hjViewportId HotJar See säilitab kasutaja vaateava teavet, näiteks suurust ja mõõtmeid. Seansiküpsis Esimese osalise küpsis   Analüütika https://www.hotr.com/legal/policies/privacy/
https://help.hotr.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotr-Cookies
 
_hjRecordingEnabled HotJar See lisatakse, kui algab salvestamine. Seda loetakse salvestusmooduli lähtestamisel, et selgitada välja, kas kasutaja sisaldub juba mingis konkreetse seansi salvestises. Seansiküpsis Esimese osalise küpsis   Analüütika https://www.hotr.com/legal/policies/privacy/
https://help.hotr.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotr-Cookies
 
_ga vaScript Libraries: gtag.js and analytics.js Selle küpsise paigaldab Google Analytics ja seda kasutatakse kasutajate eristamiseks. 2 aastat Esimese osalise küpsis   Analüütika https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage  
_gid vaScript Libraries: gtag.js and analytics.js Selle küpsise paigaldab Google Analytics ja seda kasutatakse kasutajate eristamiseks. 1 päev Esimese osalise küpsis   Analüütika https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage  
_gat vaScript Libraries: gtag.js and analytics.js Selle küpsise paigaldab Google Analytics ja seda kasutatakse päringute sageduse kontrollimiseks. 1 minut Esimese osalise küpsis   Analüütika https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage  
_gcl_au vaScript Libraries: gtag.js and analytics.js Selle küpsise paigaldab Google Analytics, et võtta reklaamiklõpsudes sisalduv teave ja salvestada see esimese osalise küpsisesse nii, et oleks võimalik konversioonide omistamine väljaspool sihtlehte. 3 kuud Esimese osalise küpsis   Analüütika https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage  
mage-messages Magento Jälgib tõrke- ja muid teateid, mida kasutajale näidatakse, näiteks teade küpsiste kasutamisega nõustumise kohta ja mitmesugused tõrketeated. Teade kustutatakse küpsisest pärast selle näitamist ostlejale. 1 päev Esimese osalise küpsis   Vajalik https://docs.magento.com/user-guide/stores/cookie-reference.html  
product_data_storage Magento Säilitab hiljuti vaadatud/võrreldud toodetega seotud tooteandmete konfiguratsiooni. 1 päev Esimese osalise küpsis   Eelistused https://docs.magento.com/user-guide/stores/cookie-reference.html  
recently_compared_product Magento Säilitab hiljuti võrreldud toodete tootetunnuseid. 1 päev Esimese osalise küpsis   Eelistused https://docs.magento.com/user-guide/stores/cookie-reference.html  
recently_compared_product_previous Magento Säilitab navigeerimise lihtsustamiseks varem võrreldud toodete tootetunnuseid. 1 päev Esimese osalise küpsis   Eelistused https://docs.magento.com/user-guide/stores/cookie-reference.html  
recently_viewed_product Magento Säilitab navigeerimise lihtsustamiseks hiljuti vaadatud toodete tootetunnuseid. 1 päev Esimese osalise küpsis   Eelistused https://docs.magento.com/user-guide/stores/cookie-reference.html  
recently_viewed_product_previous Magento Säilitab navigeerimise lihtsustamiseks varem vaadatud toodete tootetunnuseid. 1 päev Esimese osalise küpsis   Eelistused https://docs.magento.com/user-guide/stores/cookie-reference.html  
X-Magento-Vary Magento Konfiguratsiooniseadistus, mis suurendab jõudlust Varnishi staatilise vahemällusalvestuse kasutamisel. 7 päeva Esimese osalise küpsis   Vajalik https://docs.magento.com/user-guide/stores/cookie-reference.html  
form_key Magento Turvameede, mis liidab kõigile esitatud vormidele juhusliku stringi andmete kaitsmiseks saitidevahelise päringuvõltsingu (CSRF) eest. Seansiküpsis / 7 päeva Esimese osalise küpsis   Vajalik https://docs.magento.com/user-guide/stores/cookie-reference.html  
mage-cache-sessid Magento Selle küpsise väärtus käivitab kohaliku vahemäluruumi tühjendamise. Kui tagasüsteemi rakendus eemaldab küpsise, tühjendab haldusrakendus kohaliku salvestusruumi ja seab küpsise väärtuse tõeseks. Seansiküpsis Esimese osalise küpsis   Vajalik https://docs.magento.com/user-guide/stores/cookie-reference.html  
mage-cache-storage Magento E-kaubanduse funktsioone võimaldava külastajapõhise sisu kohapeal säilitamine. 1 päev Esimese osalise küpsis   Vajalik https://docs.magento.com/user-guide/stores/cookie-reference.html  
mage-cache-storage-section-invalidation Magento Teatud tühistamisele kuuluvate sisuosade sundsalvestamine kohalikku salvestusruumi. 1 päev Esimese osalise küpsis   Vajalik https://docs.magento.com/user-guide/stores/cookie-reference.html  
private_content_version Magento Liidab kliendi sisuga lehtedele kordumatu juhusliku arvu ja kellaaja, et takistada nende salvestamist serveri vahemällu.
See seatakse mitmes kohas: PHP-s, JavaScriptis küpsisena ja JavaScriptis kohalikku salvestusruumi.
Lipu „HTTP Only“ seadmine väärtusele „Yes“ (päringu alusel) tähendab, et küpsis on turvaline, kui see seatakse HTTPS-päringu käigus, ja ebaturvaline, kui see seatakse HTTP-päringu käigus.
10 aastat Esimese osalise küpsis   Vajalik https://docs.magento.com/user-guide/stores/cookie-reference.html  
section_data_ids Magento Säilitab kliendipõhist teavet, mis on seotud ostleja algatatud toimingutega, näiteks soovinimekirja näitamine, maksmisteave jne. Seansiküpsis Esimese osalise küpsis   Vajalik https://docs.magento.com/user-guide/stores/cookie-reference.html  
store Magento Jälgib ostleja valitud konkreetset kaupluse vaadet/lokaati. 1 aasta Esimese osalise küpsis   Vajalik https://docs.magento.com/user-guide/stores/cookie-reference.html  
mage-cache-timeout Magento See küpsis on vajalik vahemälu funktsiooni jaoks. Veebisait kasutab vahemälu, et optimeerida külastaja ja veebisaidi andmevahetuse reaktsiooniaega. Vahemälu säilitatakse tavaliselt külastaja brauseris. Pesiküpsis Esimese osalise küpsis   Vajalik https://docs.magento.com/user-guide/stores/cookie-reference.html  
PHPSESSID PHP Küpsise genereerivad PHP-keelel põhinevad rakendused. See on üldotstarbeline identifikaator, mida kasutatakse kasutaja seansimuutujate säilitamiseks. Tavaliselt on see genereeritud juhuarv. Selle kasutusviis oleneb konkreetsest leheküljest, kuid hea näide on kasutaja sisseloginud seisundi säilitamine lehekülgede vahel liikumisel. 7 päeva Esimese osalise küpsis   Vajalik https://www.php.net/manual/en/function.session-id.php  
NID Google Selle küpsise otstarve on reklaamide kohandamine Google’ile kuuluvate teenuste korral nagu Google’i otsing. Näiteks kasutab Google selliseid küpsiseid, et pidada meeles teie viimaseid otsinguid, teie varasemat tegevust reklaamija reklaamide või otsingutulemite korral ja teie külastusi reklaamija veebisaidile. 6 kuud Võõrküpsis .google.com Turundus "policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies This cookie usually appears when you have come to our site via Google search or something like that. We have no actual control over these cookies."  
SID Google Seda kasutab Google teabe kogumiseks selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Nende kasutus hõlmab järgmist:
analüüsiaruannete jaoks külastaja-, seansi- ja kampaaniaandmete arvutamine; otsingueelistuste meeldejätmine; Google Mapsi funktsiooni kasutamise lihtsustamine; asukohaandmete kogumine; teie Google’i konto teabe salvestamine ja kaitsmine.
2 aastat Võõrküpsis .google.com Turundus "policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies This cookie usually appears when you have come to our site via Google search or something like that. We have no actual control over these cookies."  
APISID Google Seda kasutab Google teabe kogumiseks selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Nende kasutus hõlmab järgmist:
analüüsiaruannete jaoks külastaja-, seansi- ja kampaaniaandmete arvutamine; otsingueelistuste meeldejätmine; Google Mapsi funktsiooni kasutamise lihtsustamine; asukohaandmete kogumine; teie Google’i konto teabe salvestamine ja kaitsmine.
2 aastat Võõrküpsis .google.com Turundus "policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies This cookie usually appears when you have come to our site via Google search or something like that. We have no actual control over these cookies."  
HSID Google Seda kasutab Google teabe kogumiseks selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Nende kasutus hõlmab järgmist:
analüüsiaruannete jaoks külastaja-, seansi- ja kampaaniaandmete arvutamine; otsingueelistuste meeldejätmine; Google Mapsi funktsiooni kasutamise lihtsustamine; asukohaandmete kogumine; teie Google’i konto teabe salvestamine ja kaitsmine.
2 aastat Võõrküpsis .google.com Turundus "policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies This cookie usually appears when you have come to our site via Google search or something like that. We have no actual control over these cookies."  
SAPISID Google Seda kasutab Google teabe kogumiseks selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Nende kasutus hõlmab järgmist:
analüüsiaruannete jaoks külastaja-, seansi- ja kampaaniaandmete arvutamine; otsingueelistuste meeldejätmine; Google Mapsi funktsiooni kasutamise lihtsustamine; asukohaandmete kogumine; teie Google’i konto teabe salvestamine ja kaitsmine.
1 aasta 3 kuud Võõrküpsis .google.com Turundus "policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies This cookie usually appears when you have come to our site via Google search or something like that. We have no actual control over these cookies."  
SIDCC Google Seda kasutab Google teabe kogumiseks selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Nende kasutus hõlmab järgmist:
analüüsiaruannete jaoks külastaja-, seansi- ja kampaaniaandmete arvutamine; otsingueelistuste meeldejätmine; Google Mapsi funktsiooni kasutamise lihtsustamine; asukohaandmete kogumine; teie Google’i konto teabe salvestamine ja kaitsmine.
1 aasta Võõrküpsis .google.com Turundus "policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies This cookie usually appears when you have come to our site via Google search or something like that. We have no actual control over these cookies."  
SSID Google Seda kasutab Google teabe kogumiseks selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Nende kasutus hõlmab järgmist:
analüüsiaruannete jaoks külastaja-, seansi- ja kampaaniaandmete arvutamine; otsingueelistuste meeldejätmine; Google Mapsi funktsiooni kasutamise lihtsustamine; asukohaandmete kogumine; teie Google’i konto teabe salvestamine ja kaitsmine.
1 aasta 3 kuud Võõrküpsis .google.com Turundus "policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies This cookie usually appears when you have come to our site via Google search or something like that. We have no actual control over these cookies."  
CONSENT Google Seda kasutab Google teabe kogumiseks selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Nende kasutus hõlmab järgmist:
analüüsiaruannete jaoks külastaja-, seansi- ja kampaaniaandmete arvutamine; otsingueelistuste meeldejätmine; Google Mapsi funktsiooni kasutamise lihtsustamine; asukohaandmete kogumine; teie Google’i konto teabe salvestamine ja kaitsmine.
20 aastat Võõrküpsis .google.com Turundus "policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies This cookie usually appears when you have come to our site via Google search or something like that. We have no actual control over these cookies."  
DV Google Seda kasutab Google teabe kogumiseks selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Nende kasutus hõlmab järgmist:
analüüsiaruannete jaoks külastaja-, seansi- ja kampaaniaandmete arvutamine; otsingueelistuste meeldejätmine; Google Mapsi funktsiooni kasutamise lihtsustamine; asukohaandmete kogumine; teie Google’i konto teabe salvestamine ja kaitsmine.
Seansiküpsis Võõrküpsis .google.com Turundus "policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies This cookie usually appears when you have come to our site via Google search or something like that. We have no actual control over these cookies."  
1P_JAR Google Seda kasutab Google teabe kogumiseks selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Nende kasutus hõlmab järgmist:
analüüsiaruannete jaoks külastaja-, seansi- ja kampaaniaandmete arvutamine; otsingueelistuste meeldejätmine; Google Mapsi funktsiooni kasutamise lihtsustamine; asukohaandmete kogumine; teie Google’i konto teabe salvestamine ja kaitsmine.
1 kuu Võõrküpsis .google.com Turundus "policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies This cookie usually appears when you have come to our site via Google search or something like that. We have no actual control over these cookies."  
SEARCH_SAMESITE Google SameSite takistab brauseril selle küpsise saatmist koos saitidevaheliste päringutega. Peamine eesmärk on leevendada lähtekohtadevahelist infoleket. Ka pakub see mõningast kaitset saitidevahelise päringuvõltsingu rünnete vastu. 6 kuud Võõrküpsis .google.com Turundus "policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies This cookie usually appears when you have come to our site via Google search or something like that. We have no actual control over these cookies."  
user_allowed_save_cookie   See küpsis säilitab kasutaja nõusolekut küpsiste kasutamise kohta. 5 kuud Esimese osalise küpsis   Vajalik    
G_ENABLED_IDPS Google Login Kasutatakse veebisaidile turvaliseks sisselogimiseks Google’i kontoga. Püsiküpsis, mille abil pakutakse arutelufoorumi tarkvara, mis võimaldab veebisaidi omanikul lisada oma veebisaidile selle võimsa funktsiooni. 2 914 249 päeva Esimese osalise küpsis   Vajalik    
ACCOUNT_CHOOSER Google Login Nende otstarve on muu hulgas kasutajate autentimine, identimisteabe pettusteks kasutamise takistamine, kasutajaandmete kaitse volitamata isikute eest, samuti teie eelistuste ja muu teabe, näiteks teie eelistatud keele meelespidamine. 2 aastat Võõrküpsis accounts.google.com Vajalik https://policies.google.com/privacy  
LSID Google Login Nende otstarve on muu hulgas kasutajate autentimine, identimisteabe pettusteks kasutamise takistamine, kasutajaandmete kaitse volitamata isikute eest, samuti teie eelistuste ja muu teabe, näiteks teie eelistatud keele meelespidamine. 2 aastat Võõrküpsis accounts.google.com Vajalik https://policies.google.com/privacy  
LSOLH Google Login Nende otstarve on muu hulgas kasutajate autentimine, identimisteabe pettusteks kasutamise takistamine, kasutajaandmete kaitse volitamata isikute eest, samuti teie eelistuste ja muu teabe, näiteks teie eelistatud keele meelespidamine. 1 aasta Võõrküpsis accounts.google.com Vajalik https://policies.google.com/privacy